CUSTOMER SERVICES

085-272-1818

CATALOG

: sales@neomax.in.th : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ neomax.in.th
SEARCH
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ neomax.in.th

หมวดหมู่สินค้า

แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ( Ferrite Magnet)

แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ( Ferrite Magnet)

แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ (Ferrite Magnet) > แม่เหล็กเฟอร์ไรท์หรือแม่เหล็กเซรามิก เป็นแม่เหล็กที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ประกอบด้วยแบเรียม เฟอร์ไรท์หรือธาตุโลหะชนิดหนึ่งวัสดุเหล่านี้แสดงความต้านทานที่ดีที่จะล้างอำนาจแม่เหล็กและการกัดกร่อนในฐานะที่เป็นแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด แม่เหล็กเหล่านี้ทำมาจากเซรามิก แม่เหล็กเซรามิกมีคุณสมบัติที่ดีกว่าแม่เหล็กโลหะหลายประการ เช่น มีความต้านทานสูง สามารถขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆได้หลายแบบ มีน้ำหนักเบา ในปัจจุบันแม่เหล็เซรามิกจัดเป็นวัสดุวิศวกรรมที่สำคัญ และนำมาใช้ประโยชน์ในอุปกรณืไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์มากมาย เช่น ลำโพง โทรศัพท์ มอเตอร์ เป็นต้น

 แม่เหล็กเซรามิกมีองค์ประกอบหลัก คือ (Fe) จึงมีชื่่อเรียกว่าเฟอร์ไรท์(Ferrite) ซึ่งสามารถแบ่งได้2ชนิด คือ ซอฟเฟอร์ไรท์(Soft Ferrite) และฮาร์ดเฟอร์ไรท์(Hard Ferrite) ซอฟเฟอร์ไรท์อาจเป็นไอออนของเหล็ก แมงกานีส(Mn) หรือนิกเกิล(Ni) ซึ่งมีประจุบวกสอง คุณสมบัติทางแม่เหล็กที่โดดเด่นของซอฟเฟอร์ไรท์นอกเหนือจากการทำให้มีสภาพแม่เหล็กและทำลายแม่เหล็กได้ง่ายเหมือนแม่เหล็กโลหะ ซอฟเฟอร์ไรท์ยังมีความต้านทานสูงจึงนิยมใช้เป็นชิ้นมส่วนในอุปกรณ์ที่ต้องการความถี่สูง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครเวฟ เพราะสามารถลดค่าพลังงานที่สูญเสียที่เกิดขึ้นเนืองจาก ผลของการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กได้ดี ตัวอย่างของซอฟเฟอร์ไรท์ได้แก่ แมงกานีสซิงก์เฟอร์ไรท์ นิกเกิลซิงก์เฟอร์ไรท์

 ส่วนแม่เหล็กเซรามิกอีกระเภทหนึ่งคือฮาร์ดเฟอร์ไรท์นั้นมีองค์ประกอบพื่้นฐานคือ ไอออนของแบเรียม(Ba) และสตรอนเียม(Sr) คุณสมัติเด่นของฮาร์ดเฟอร์ไรท์ที่ตรงกันข้ามกับซอฟเฟอร์ไรท์คือ เหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กได้ยากหรือหมดสภาพได้ยากกว่า จึงนิยมใช้เป็นแม่เหล็กถาวรในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รีเลย์ มอเตอร์ และเทปแม่เหล็ก ตัวอย่างของฮาร์ดเฟอร์ไรท์ได้แก่ แบเรียมเฟอร์ไรท์ และสตรอนเตียมเฟอร์ไรท์

 เฟอร์ไรท์ถาวรหรือที่เรียกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรท์เป็นสิ่งที่เรามีกเห็นมีลักษณะเป็นแม่เหล็กสีดำขนาดเล็ก ส่วนประกอบของวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเหล็กออกไซด์แบเรียมคาบอเนตหรือคาร์บอเนตสตรอนเตียม หลังจากสนามแม่เหล็กตกค้างสูงมากสามารถเก็บสนามแม่เหล็กตกค้างไว้ได้นานมักใชเ็นวัสดุแม่เหล็กถาวร ตัวอย่างเช่น ลำโพงแม่เหล็ก

 เฟอร์ไรท์ที่ทำจากเหล็กและออกไซด์ของโลหะอื่นๆ (เช่นนิกเกิลออกไซด์ สังกะสีออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ ออกไซด์แมกนีเซียม ออกไซด์แบเรียม ออกไซด์สตรอนเตียม ออกไซด์ฯลฯ) ที่เตรียมโดยการเผาเรียกว่าแม่เหล็กอ่อนเพราะเมื่อฟิลด์ Magnetizing หายไปสนามแม่เหล็กที่เหลือจะมีขนาดเล็กหรือแทบไม่มี มักใช้เป็นสำลักหรือ IF Transformer core นี้แตกต่างจากเฟอร์ไรทฺแม่เหล็กถาวร

 เนื่องจากวัสดุเฟอร์ไรทฺชนิดนี้จะหายไปในสนามแม่เหล็กภายนอกจึงสามารถคงความสามารถในการดึงดูดระยะไกลไว้ได้เป็นเวลานานและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่มั่นคงให้กับพื้นที่ภายนอก ที่มีความกว้างมากยกตัวอย่างเช่น ในเครื่องวัดทุกชนิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โทรศัพท์ ลำโพง ทีวี และอุปกรณ์ไมโครเวฟที่ใช้เป็นแม่เหล็กถาวร

 

ชื่อสินค้า

:

Qty.10 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 2mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-05-02-10p

เกรด : Permanent Magnet , Ferrite Y35 Mganet

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.30 pcs./Pack Ferrite Dise Magnet Dia.5 x 2mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-005-02

เกรด : Permanent Ferrite Magnet Fe Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.50 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 2mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวร เฟอร์ไรท์ FD-05-02-50p

เกรด : Permanent Magnet , Ferrite Y35 Magnet

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.100 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 2mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-005-02

เกรด : Permanent Ferrite Magnet Fe Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.10 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กสีดำ แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ FD-05-03-10p

เกรด : Permanent Ferrite Magnet Fe Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.30 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-005-03

เกรด : Permanent Ferrite Magnet Fe Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.50 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวร เฟอร์ไรท์ FD-05-03-50p

เกรด : Ferrite Magnet ,Permanent Magnet Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.100 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.5 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-005-03

เกรด : Permanent Ferrite Magnet Fe Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.10 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.10 x 5mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-010-05-10p

เกรด : Permanent Magnet , Ferrite Y35 Magnet

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.30 pcs./Pack Ferrite Disc Magnet Dia.10 x 5mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กถาวรเฟอร์ไรท์ FD-0010-05

เกรด : Permanent Ferrite Magnet Fe Y35

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น