CUSTOMER SERVICES

085-272-1818

CATALOG

: sales@neomax.in.th : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ neomax.in.th
SEARCH
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ neomax.in.th

หมวดหมู่สินค้า

แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ ( Samarium Cobalt Magnet)

แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ ( Samarium Cobalt Magnet)

แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Samarium Cobalt Magnet)> แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์มีส่วนประกอบของโคบอลต์และ    ซามาเรียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่หายากเช่นเดียวกันกับแม่เหล็กนีโอไดเมียม ซึ่งแม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์มีคุณสมบัติเฉพาะของ      แม่เหล็กที่เหนือกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียมคือสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้ดีกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียม เป็นสนิมได้ยากกว่าและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียม แต่แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ก็ยังมีข้อเสียคือเป็นแม่เหล็กที่มีความแข็งแต่เปราะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้งาน มีการนำมาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น เซนเซอร์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

ชื่อสินค้า

:

Qty.10 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.5 x 1mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-005-01

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.30 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.5 x 1mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-005-01

เกรด : SmCo 2:17
ราคา :

180.00 บาท

120.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.50 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.5 x 1mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-005-01

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.100 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.5 x 1mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-005-01

เกรด : SmCo 2:17
ราคา :

500.00 บาท

350.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.10 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.10 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-0010-03

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.30 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.10 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-0010-03

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.50 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.10 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-0010-03

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.100 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.10 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-0010-03

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.10 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.5 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-005-03

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น

ชื่อสินค้า

:

Qty.30 pcs./Pack Samarium Disc Magnet Dia.5 x 3mm.

รหัสสินค้า

:

แม่เหล็กซมาเรียมโคบอลต์ SD-005-03

เกรด :

ราคา

:

0.00 บาท

จำนวน :

ชิ้น